Downtime

Blij ende met genoegen kan ik mede delen dat Jimability weer online is.  De mannen van Servage zijn er in geslaagd om hem na 4 uur weer online te krijgen.  En te bedenken dat dit niet de eerste keer is.

Leve Linux.  Leve php.  Leve MySql.  Leve voorbarige conclusies.