Nieuwe versie Visio Template voor Web prototyping

Er is een nieuwe versie van de Visio Template voor Web prototyping beschikbaar op GUUUI.  Er is nu ook een mogelijkheid om scrolling te voorzien van webpagina’s, en een tweede stencil met een ruwere schets van de template, die ik waarschijnlijk wel vaker ga gebruiken.

Ik heb een vorige versie van deze template gebruikt om mijn prototype te maken.  Ik drukte het resultaat af, zodat ik een papieren prototype kreeg dat ik aan de gebruikers kon voorleggen.

Na een prototype gebruikerstest

Ik deed onlangs een gebruikerstest van het prototype dat ik ontwikkeld heb in het kader van mijn eindwerk (zie ook mijn post over papieren prototypes).  Het is wel effe slikken als er opmerkingen komen van de gebruiker (tergoedertrouw, absoluut) en je eigenlijk inziet dat je een beetje verkeerd bezig geweest bent.  En meer nog: dat je eigenlijk fouten gemaakt hebt door in een bepaalde richting te denken en daardoor blind te blijven voor dingen die je tijdens de cursus al zo vaak gehoord hebt.

De taak die ik in een prototype gegoten heb, leek mij zo sterk procesgericht dat ik gekozen heb voor een wizard style (weliswaar mooi met previous en next buttons, met aanduiding van het aantal stappen en op welke stap de gebruiker gekomen was) dat de opmerking van een ervaren gebruiker kwam: misschien zullen de stappen wel automatisch genomen worden, zonder echt te lezen.  Terechte opmerking.  En da’s dus slikken.  Misschien daarom dat ik de video-opnames ook nog niet bekeken heb.

Cruciaal -is me ondertussen ook opgevallen- is een goeie timing en de mogelijkheid om langere periodes aan een ontwerp te werken (en niet zoals ik nu doe: tussen de soep van het ene project bij klant huppeldepup en de patatten van het andere project bij klant flopperdeplop).

Papieren prototypes

Ik ben bezig met het creëren van een papieren prototype voor mijn eindwerk.  Bedoeling is dat ik voor de nieuwe applicatie van de klant, en dan nog maar voor een klein onderdeeltje van die applicatie, een prototype maak.  Ik dacht dat ik het liefst op papier zou werken.  Maar aangezien ik helemaal geen grafische hand heb, heb ik me maar gericht op Microsoft Visio.  Niet meteen mijn meest favoriete tool, al was het maar in het linken van objecten (die pijltjes leiden hun eigen leven).  Maar dankzij de add-in van GUUUI kan je wel gladjes aan de slag voor web prototyping.

Probleempjes die ik tegenkom:

  • Hoe gedetailleerd ga je te werk? Als het al te veel op een eindresultaat lijkt, durft geen gebruiker tijdens een prototype-test aanpassingen vragen; als je te schematisch werkt, is het geen echt prototype meer;
  • Wanneer stop je met ontwikkelen? Gerelateerd aan het vorige probje: je kan bezig blijven;
  • Welke data toon je?  Werk je met echte data of met verzonnen data?
  • Extra pagina’s of stick-on notes?  Wanneer maak je een nieuwe pagina aan na user interaction; wanneer kies je voor een stick-on papiertje?
  • Laat je de gebruiker zelf tekst ‘intypen’? Of zorg je voor vooraf ingevulde tekstvakken die je naarstig uitknipt?
  • Wat een knipwerk!! 🙂
  • Aangezien ik alleen werk, zal ik tijdens de gebruikerstesten niets kunnen noteren, omdat ik facilitator moet spelen en papiertjes moet verschuiven.  Daarom zal ik alles op video tapen.

Hoe het in zijn werk gaat kan je bekijken op YouTube: papieren prototype voor een game.