Verkiezingssoows

De tv heeft quasi een ganse middag en avond opgestaan. Dat ik het spannende verkiezingen zou vinden, schreef ik hier een paar dagen geleden al.

Maar hoe spannend de verkiezingen en de regeringsonderhandelingen ook (zouden) zijn, des te saai was de verkiezingsshow. Eerlijk gezegd ontgaat mij het nut een beetje, want gasten, gastvrouwen en -heren bleven zichzelf herhalen met deze zinnen:

  • “met nauwelijks stemmen geteld is het voorbarig om een uitslag te geven, maar…”
  • “de kiezer heeft gesproken en heeft zeer duidelijk gesproken” (jongens en meisjes boegbeelden van de verschillende partijen, wees eens origineel en herhaal elkaar niet woordelijk)
  • “het initiatief ligt bij de NVA en de PS” (neen, echt?)
  • “het is een algemene tendens -ook in de ons omringende landen- dat de regeringspartijen niet voor hun inzet beloond worden bij de verkiezingen” (wisten CD&V’rs Thyssen, Vervotte e.a. elkaar maniakaal na te apen).

Infotainmentwaarde van deze middag en avond: quasi nihil. Want uiteindelijk draaide het allemaal om de ene zin: laten we geen voorbarige conclusies trekken.
Kom in het vervolg om 20:00u gewoon aanzetten met een graffiekske van winst en verlies. Dat zou de openbare omroep veel geld bespaard hebben. Waren ze daar niet op zoek naar een besparingske?