The pen is truly mightier than the bic (2)

de nieuwe pen Ik heb ze, ze is van mij: de nieuwe pen.  We gingen als een onbeschreven blad de winkel Caron in de Veldstraat binnen.  We hadden al een paar pennen en vooral prijzen in de etalage zien staan.  250 euro zou ik makkelijk kunnen uitgeven. Makkelijk.

“Wat is uw budget?” vraagt de sigarendame (Caron verkoopt én pennen én sigaren; ik zie de relatie niet want ik sabbel op sigaren noch op pennen).  Ze haalt een paar pennen uit haar doos die allemaal in de lage prijsklasse, mijn prijsklasse, vallen.  Of ik er eens wil mee schrijven.  Natuurlijk.  Ik dop ze één voor één in haar inktpotje.  Ik kras, ik beitel, ik houw en ga wildpassioneel tekeer op het vel dat ze me toeschuift, tot ik een pen vindt die de inkt zacht glijdend over het papier schiet.  Mijn keuze is gemaakt: deze wordt het.  De Carondame biedt mij nog andere ervaringen aan, maar ik weiger gedwee in aanschijn van mijn nieuwe liefde, die niet eens meer nadrupt.