Nieuwe edellieden in een barstend land

België heeft 15 edellieden bij in de aanloop naar de nationale feestdag.  Wat valt er over een week te vieren als Leterme I gevallen is over de staatshervorming en de meeste Vlaamse en sommige Waalse politici beweren dat de staat niet verder kan bestaan onder huidige vorm?

Zijn wij, Vlamingen, dan zo (Vlaams-)nationalistisch?  Ik denk dat juist het gebrek aan een fier Vlaams gevoel aan de grondslag ligt van een aantal problemen.  Neem Brussel-Halle-Vilvoorde, ook al raakt het de man met de Vlaamse pet niet meer wat daar moet gebeuren.  Een Vlaamse gemeente krijgt steeds meer franstalige inwoners, die het vertikken om Nederlands te leren.  Waarom zouden ze?  Ze worden overal geholpen in het Frans, want de Vlaming past zich aan.  Ideaal klimaat om nog meer franstaligen aan te trekken, die belangrijke plaatsen beginnen in te nemen in gemeenteraden.  Een Vlaamse gemeente waar het Frans beleidstaal geworden is.  Hadden we al niet vroeger moeten staan op Nederlands in Vlaanderen?

Komt het niet allemaal neer op het feit dat we in se andere dingen willen, of dat we dezelfde dingen willen maar dat op een andere manier willen bereiken?  Het aantal verkeersdoden terugdringen is een hot topic op de Vlaamse én op de Waalse agenda.  Geld van verkeersboetes moet hiervoor aangesproken worden.  Waarom dan slechts een handvol flitscamera’s langs Waalse autosnelwegen?

Waarom geld van de sociale zekerheid delen als er langs Vlaamse kant meer inspanningen gedaan worden om werklozen weer aan het werk te krijgen?

De franstalige regeringspartijen vertegenwoordigen 40% van de Belgische bevolking, maar toch kunnen zijn elke Vlaamse vraag blokkeren.  Maar dus ook een staatshervorming waarin de Vlamingen alleen maar eisen dat bepaalde bevoegdheden overgeheveld worden naar Vlaamse resp. Waalse regeringen (zie).

Zou het aantal nieuwe edellieden ook mooi verdeeld zijn over de gewesten/gemeenschappen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *